17 C
Janja
Srijeda, 22.05.2024.
NaslovnicaPodrinjeBratunacBratunac: Sistematska deratizacija na području ove opštine

Bratunac: Sistematska deratizacija na području ove opštine

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

U cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari Opštinska uprava Bratunac provodi sistematsku deratizaciju na području ove opštine  u periodu od 09. 09. 2019.g. do 16. 09. 2019. g.
 
Sistematskom deratizacijom obuhvataju se: individualna domaćinstva sa pratećim objektima, stambeni fond u društvenom vlasništvu – zajedničke prostorije, individualne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekti radnih organizacija, objekti ustanova (školske, predškolske, kulturne i vjerske), zelene i druge površine, otvoreni kanali i vodotoci, kanalizaciona mreža i svi ostali objekti i površine na području opštine Bratunac gdje postoji mogućnost prisustva glodara.
 
Sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac vršiće preduzeće za sanitarno ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu usluge i promet “Sanitarac” iz Vlasenice, koje je odabrano za vršenje ove usluge u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Ovo preduzeće će pripremiti najkvalitetnije materijale za deratizaciju u količini dovoljnoj za maksimalan uspijeh akcije, a koja neće ekološki narušiti čovjekovu okolinu, zdravlje ljudi i domaćih životinja, navodi se u saopštenju.
 
Dalje se navodi da će Opštinska uprava Bratunac  finansirati sistematsku deratizaciju za komplet kanalizacionu mrežu sa svim šahtovima, sve osnovne škole i srednju školu, obale rijeke Glogove i Križevice, objekat crvenog krsta, zelene i druge javne površine, Dom zdravlja Bratunac, zgradu opštine, zgradu Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac, objekat Doma kulture – prostorije u vlasništvu opštine Bratunac, kao i ostale površine i objekte kojima gazduje opština.
 
Ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema važećem cjenovniku Preduzeća za sanitarno ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu usluge i promet “Sanitarac” Vlasenica iz Vlasenice.
 
Nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije vršiće nadležna inspekcija Opštinske uprave Bratunac.
 
Navodi se da su svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni omogućiti nesmetano vršenje usluga na obaveznoj sistematskoj deratizaciji.
 
Sve informacije o sistematskoj deratizaciji se mogu dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Bratunac u vremenu od 07,00 do 15,00 časova. Kontakt telefoni: 056/411-097 i 056/411-037.
 
podrinjemedia.ba
 
 
 

Najnovije vijesti