Kontakt

 

Studio Ime i prezime e-mail telefon
JANJA Aminela Hadžić
redakcija@podrinjemedia.ba 062/900-561

ZVORNIK, BRATUNAC, SREBRENICA, VLASENICA, MILIĆI

Elmedin Bošnjak podrinje.bih@gmail.com 062/900-592
BIJELJINA Zarfa Jakupović redakcija@podrinjemedia.ba

 

062/900-164

 

 

Studio Ime i prezime e-mail telefon
CENTRALNI STUDIO Senad Hadžić

redakcija@podrinjemedia.ba

podrinje.bih@gmail.com

062/900-542