Programska šema

[tabby title=”Ponedjeljak”]

16:00               – Himna BIH

                        – Najava dana

                        – Teta Pričalica

                        – Patriotski video- djeca

                        – Blok reklama                                                      

16:30               – Agro kutak

                        – Muzički intermeco                                            

17:00               – Mašallah (repriza)

                        – Putujte sa Fahdom

                        – Muzički intermeco                                              

18:00               – Ilahije

                        – Islamska Predavanja (Bošnjački predavači)

                        – Putnik sa Kur~anom

                        – Ilahije                                                                  

19:00               – Video prilozi iz Podrinja

                        – Ko smo mi Bošnjaci

                        – Reklame                                                              

20:00               – Defter Hefte

                        – Blok Sevdalinki                                                

21:00               – Liberty TV                                                           

21:30               – Folk muzika                                                     

23:00               – Izvorna muzika                                                

23:30               – Zabavna muzika                                             

00:00 – 16:00   – Repriza programa                                             

 
 
 
 
 

[tabby title=”Utorak”]

16:00               – Himna BIH

                        – Najava dana

                        – Teta Pričalica

                        – Patriotski video- djeca

                        – Blok reklama                                                   

16:30               – Zdravlje

                        – Muzički intermeco                                            

17:00               – TV Justice

                        – Muzički intermeco

                        – Putujte sa Fahdom

                        – Muzički intermeco                                             

18:00               – Ilahije

                        – Islamska Predavanja (Bošnjački predavači)

                        – Putnik sa Kur~anom

                        – Ilahije                                                               

19:00               – Video prilozi iz Podrinja

                        – Ko smo mi Bošnjaci

                        – Blok reklama                                                      

20:00               – Pet do dvanaest

                        – Blok Sevdalinki                                               

21:00               – Kultura sjećanja                                               

21:30               – Folk muzika                                                    

23:00               – Izvorna muzika                                                 

23:30               – Zabavna muzika                                            

00:00 – 16:00   – Repriza programa                                             

 
 
 
 
 

 

[tabby title=”Srijeda”]

16:00               – Himna BIH

                        – Najava dana

                        – Teta Pričalica

                        – Patriotski video- djeca

                        – Blok reklama                                                      

16:30               – Agro kutak

                        – Muzički intermeco                                          

17:00               – Iz Sehare (repriza)

                        – Putujte sa Fahdom                                          

18:00               – Ilahije

                        – Islamska Predavanja (Bošnjački predavači)

                        – Putnik sa Kur~anom

                        – Ilahije                                                                

19:00               – Video prilozi iz Podrinja

                        – Ko smo mi Bošnjaci

                        – Blok reklama                                                     

20:00               – Iz ženskog ugla

                        – Vrijeme je za knjigu                                          

21:00               – TV Justice                                                      

21:30               – Folk muzika                                                     

23:00               – Izvorna muzika                                                

23:30               – Zabavna muzika                                            

00:00 – 16:00   – Repriza programa                                            

 
 
 
 
 

[tabby title=”Četvrtak”]

16:00               – Himna BIH

                        – Najava dana

                        – Teta Pričalica

                        – Patriotski video- djeca

                        – Blok reklama                                                     

16:30               – Zdravlje

                        – Muzički intermeco                                            

17:00               – Upoznajmo Podrinje (repriza)

                        – Putujte sa Fahdom                                           

18:00               – Ilahije

                        – Islamska Predavanja (Bošnjački predavači)

                        – Putnik sa Kur~anom

                        – Ilahije                                                               

19:00               – Video prilozi iz Podrinja

                        – Ko smo mi Bošnjaci

                        – Blok reklama                                                      

20:00               – Mašallah

                        – Blok sevdalinki                                                

21:00               – Bosanske tvrđave                                            

21:30               – Folk muzika                                                      

23:00               – Izvorna muzika                                                

23:30               – Zabavna muzika                                              

00:00 – 16:00   – Repriza programa                                            

 
 
 
 
 

[tabby title=”Petak”]

16:00               – Himna BIH

                        – Najava dana

                        – Teta Pričalica

                        – Patriotski video- djeca

                        – Blok reklama                                                      

16:30               – Agro kutak

                        – Muzički intermeco                                          

17:00               – Deftetr Hefte (repriza)

                        – Putujte sa Fahdom                                         

18:00               – Ilahije

                        – Islamska Predavanja (Bošnjački predavači)

                        – Putnik sa Kur~anom

                        – Ilahije                                                              

19:00               – Video prilozi iz Podrinja

                        – Ko smo mi Bošnjaci

                        – Blok reklama                                                     

20:00               – Iz Sehare                                                        

21:00               – Put istine

                        – Blok sevdalinki                                                 

21:30               – Folk muzika                                                     

23:00               – Izvorna muzika                                                

23:30               – Zabavna muzika                                             

00:00 – 16:00   – Repriza programa                                           

 
 
 
 
 

[tabby title=”Subota”]

16:00               – Himna BIH

                        – Najava dana

                        – Teta Pričalica

                        – Patriotski video- djeca

                        – Blok reklama                                                  

16:30               – Zdravlje

                        – Muzički intermeco                                          

17:00               – Utakmica FK Podrinja

                        – Blok reklama

                        – Sevdalinke                                                      

19:00               – Peta dimenzija                                                 

20:00               – Serija Omer                                                    

21:00               – Folk muzika                                                    

23:00               – Izvorna muzika                                                

23:30               – Zabavna muzika                                              

00:00 – 16:00   – Repriza programa                                           

 
 
 
 
 

[tabby title=”Nedjelja”]

16:00               – Himna BIH

                        – Najava dana

                        – Teta Pričalica

                        – Patriotski video- djeca

                        – Blok reklama                                                       

16:30               – Agro kutak

                        – Muzički intermeco                                             

17:00               – Kultura sjećanja

                        – Blok reklama                                                      

18:00               – Hronika sedmice (javljanje uživo iz studija)                                      

20:00               – Upoznajmo Podrinje

                        – Sevdalinke                                                         

21:00               – Folk muzika                                                    

23:00               – Izvorna muzika                                               

23:30               – Zabavna muzika                                              

00:00 – 16:00   – Repriza programa                                          

 
 
 
 
 

[tabbyending]