23.1 C
Janja
Petak, 14.06.2024.
NaslovnicaPodrinjeZvornik: Održana 24. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Zvornik: Održana 24. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

Danas je održana 24. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Informaciju o sudskim sporovima u kojima je Gradska uprava tužena ili tužilac u 2018. godini.

Odbornici su postavili niz pitanja, sa posebnim interesovanjem za parking mjesta u samom gradu, koji postaje veliki problem svih onih koji žive ili dolaze u grad.

Bošnjački odbornici imali su nekoliko pitanja vezanih za mjesne zajednice Hajdarevići, kao i Kučić Kula, te u narednom periodu očekuju odgovore na ista. Također, bošnjački odbornici postavljali su i pitanja oko problematike sa odvozom otpada iz mjesnih zajednica, na što su dobili odgovor da su u toku potpisivanja ugovara sa korisnicima, i da ima poteškoća, ali po ranijoj odluci Skupštini, svi su dužni (tamo gdje se vrši odvoz) potpisati ugovore i plaćati odvoz odpada.

Sjednici je prisustvovao Milan Radujko, zamjenik pravobranioca Republike Srpske, sjedište u Bijeljini, koji je istakao zadovoljstvo funkcionisanjem Gradske uprave u toku izvještajnog perioda.

– Mišljenja smo da budžet Grada Zvornika nije ni na koji način opterećen sudskim i drugim predmetima. Uglavnom se radi o tome da Grad više potražuje nego što se potražuje od Grada Zvornika – rekao je Radujko.

Odbornici su bili jednoglasni i kada je riječ o izvještajima o radu sa finansijskim izvještajima javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2018. godinu : JZU „Dom zdravlja“, JU RSC „Zvornik“, JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“, JU „Narodna biblioteka i muzejska zbirka“, JU „Centar za socijalni rad“, JU „Dom za starija lica“, JU Turistička organizacija grada Zvornika i JU „Dom omladine“. Od svih ustanova, jedino je JU “Dom omladine” prošlu godinu poslovao sa gubitkom, dok su sve ostale Ustanove pozitivno poslovale.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da je od osam ustanova čiji je osnivač Grad sedam poslovalo pozitivno, dok je Dom omladine iskazao gubitak.

– Samo je Dom omladine poslovao negativno i mi smo već preduzeli neke aktivnosti kako bi pomogli da se u toku 2019. godine takva situacija ne ponovi. Jedna od aktivnosti koju namjeravamo da realizujemo je nabavka projektora sa ciljem da se prihod Doma omladine poveća – najavio je Ivanović.

Na sjednici je jednoglasno usvojena Odluka o zaštiti i držanju domaćih životinja na području grada Zvornika kojom se regulišu zaštita životinja, njihova osnovna prava i dobrobit i poštovanje njihovog života, te utvrđuju uslovi za njihovo držanje na području grada Zvornika, odnosno zoohigijena kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa.

Odbornici su jednoglasno donijeli i Odluku o ustupanju vodovodnih i kanalizacionih sistema na privremeno korišćenje i upravljanje AD “Vodovod i komunalije“ Zvornik. Radi se o vodovodnim sistema „Zvornik-sjever“ faza I, „Zvornik-sjever“ faza II i „Tršić“, crpnoj stanici za naselje Kočanji, kanalizaciji „Ekonomija“, „Ulice“, „Tabanci“ i „Branjevo“. U Odluci je navedeno da je AD „Vodovod i komunalije“ javno preduzeće koje je u većinskom vlasništvu Grada Zvornika, da upravlja postojećim gradskim vodovom za šta je i materijalno i kadrovski osposobljeno, te da je cjelishodno da mu se predaju na upravljanje i novoizgrađeni vodovodni i kanalizacioni sistemi.

Na današnjoj sjednici jednoglasno su usvojene i odluke o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korišćenje i upravljanje JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Zvornik i o ustupanju poslovnog objekta na privremeno korišćenje i upravljanje JU „Centar za socijalni rad“ Zvornik

Usvojeni su i izvještaji o poslovanju u prošloj godini AD „Vodovod i komunalije“ i AD „Zvornik stan“, kao i Izvještaj o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave Zvornik za period 01.01.2018.- 31.12.2018. i 01.01.2017. – 31.12.2017. godine.

Informacija o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornika, kao i odluke: o izmjenama Odluke o predaji na upravljanje pravoslavnog groblja u Čelopeku, o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao kp.br.7947/2 ko Skočić, o kupovini gradskog građevinskog zemljišta označenog kao kp.br. 652/2 ko Zvornik-grad, te o objavljivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije grada Zvornika i o imenovanju članova Komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije grada Zvornika takođe su jednoglasno usvojeni.

/Grad Zvornik/podrinjemedia.ba

Najnovije vijesti