30.8 C
Janja
Nedjelja, 14.07.2024.
NaslovnicaIslamske temeSVAKI DAN ODVOJI SAT VREMENA I DŽENNET JE TVOJ

SVAKI DAN ODVOJI SAT VREMENA I DŽENNET JE TVOJ

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

Tako jednostavno da zaradiš vječnost koja je obećana vjernicima od Uzvišenog Gospodara. Vječnost o kojoj izgleda malo ili nikako razmišljamo. Dok ste čitali naslov, vjerovatno ste se zapitali: Ali kako?

Pročitajte pažljivo ostatak teksta i sve će vam biti jasno, možda vam tek sada, nakon iščitavanja određenih hadisa postane jasno, kako je ova vjera lahka i jednostavna a nagrada velika.
Kaže Enes, r.a.:“Sjedili smo sa Poslanikom, s.a.v.s., poslije ikindije namaza, kad uđe među nas nepoznat čovjek. Kasnije smo saznali da je to bio Damam ibn Saleb, r.a., brat Benu Sa'da ibn Bekra. Dok je stajao, upitao nas je:“Gdje je sin Abdulmutalibov?“ (misli na Poslanika, a.s, iako je on sin Abdullaha, ali on je spomenuo njegovog djeda jer je bio poznatiji i ugledniji među Arapima. Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u bici na Hunejnu recitirao sljedeće stihove:
“Ja sam Vjerovjesnik, a ne izmišljeni poslanik
ja sam sin Abdul‐Mutallibov”) (Ibn Hišam)
Ljudi mu rekoše: “To je onaj čovjek bijele puti.” On se probi kroz safove ljudi i poče dozivati: “Sine Abdul‐Mutalliba!”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., se odazva.
Damam, r.a., reče: “Postavit ću ti neka teška pitanja pa se nemoj ljutiti na mene.”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Pitaj šta god želiš.”
Damam, r.a., upita: “Muhammede, ko je uzdigao nebesa?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Allah, dž.š.”
Damam, r.a., dalje upita: “A ko je Zemlju ravnom učinio?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Allah, dž.š.”
On upita: “A ko je brda nepomičnim stvorio?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Allah, dž.š.”
Damam, r.a., reče: “Zaklinjem te Onim Koji je uzdigao nebesa i Koji je Zemlju ravnom učinio i brda nepomičnim stvorio, je li te Allah, dž.š., uistinu nama poslao kao Svoga Poslanika?”
Allahov je Poslanik, s.a.v.s., sjedio naslonjen, pa se uspravi a njegovo lice pocrveni zbog važnosti ovog pitanja i reče: “Da, tako mi Allaha, dž.š.”
Damam, r.a., dalje reče: “Zaklinjem te Onim Koji je nebesa uzdigao i Zemlju ravnom učinio i brda nepomičnim stvorio, je li ti Allah, dž.š., uistinu naredio da nam naređuješ da obavljamo pet namaza u jednom danu i noći?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Da, tako mi Allaha, dž.š.”
Damam, r.a., je nastavio postavljati pitanja sve dok nije spomenuo sve ruknove islama (islamske šarte): post, zekat I obavljanje hadža. Kada je upitao o svemu što ga je zanimalo i nakon što je dobio potvrdan odgovor od Poslanika, s.a.v.s., okrenuo se, odvezao svoju devu, uzjahao je. Pošto je u desetak minuta saznao učenje islama rekao je:
“Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i svjedočim da si ti Allahov Poslanik… Tako mi Allaha, dž.š., na ovo što sam čuo neću ništa ni dodati ni oduzeti. Ja sam Damam bin Saleba, brat Benu Sada bin Bekra.”

Allahov se Poslanik, s.a.v.s., osmjehnu i obraćajući se ljudima reče: “Koga veseli da gleda u čovjeka koji je stanovnik Dženneta neka gleda u njega.” U drugom predanju stoji: “Uspio je i spašen je ako je istinu govorio.” (Buharija i Muslim)
Pouke i poruke iz ovog hadisa su mnogobrojne, ali razmislimo malo o svemu šta je pitao i kako mu je odgovorio Poslanik, s.a.v.s. Od svih navedenih islamskih ruknova, kao što su post, zekat i hadž, zna se desiti da vjernik nije dužan da ih izvršava. Post, ako si teško bolestan, onaj ko je zašao u godine, teški fizički radnik, putnik, žena trudnica I sl., njima post nije obavezan, a onima kojima jeste, pa to je ionako SAMO JEDNOM GODIŠNJE!
Dalje, zekat, ako tvoj imetak ne ispunjava uslove nisaba, nisi dužan da dijeliš zekat. Isto je tako sa hadžom, ako nemaš mogućnosti, bilo da su materijalne ili zdravstvene prirode, nisi dužan da obaviš hadž.

Dakle, šta nam je ostalo da bismo ušli u Džennet? NAMAZ! Samo pet dnevnih namaza i ništa više. Namaz se ne može nikada ostaviti, dužan je da ga obavlja svaki punoljetni vjernik, bez obzira na njegovo stanje. Svakako, gore navedeno ne oslobađa one koji mogu da poste, koji mogu da daju zekat i hadž da obave, ali samim tim, njima je i nagrada veća. Međutim, onaj ko nije dužan ( ne može) da posti, ko ne može da podijeli zekat i ne može na hadž otići, njemu je za ulazak u Džennet, dovoljan namaz. A danas je velika većina muslimana koji ne mogu zekat dati, niti na hadž otići, ali mogu namaz obavljati i ramazan postiti, tako da muslimani mogu sa namazom i postom da zarade vječni Džennet.
Ako ne možeš da postiš, ne možeš da dijeliš zekat i ne možeš na hadž, dovoljan ti je namaz da uđeš u Džennet
Ako ne možeš da dijelliš zekat i ne možeš na hadž, a možeš da postiš i namaz obavljaš, zagarantovan ti je Džennet!

Vjera lahkoće, bez opterećivanja i nametanja
Dobro pročitajte ovaj hadis! Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: “Allah je Svojim robovima propisao pet namaza. Onoga ko se vrati svome Gospodaru sa njima, ne izostavljajući ništa od njih, dajući im njihov hakk, Allah se obavezao da će ga uvesti u Džennet, a ko ne dođe sa namazima pred svoga Gospodara, nema obećanja kod Allaha – ako bude htio kaznit će ga ili će ga uvesti u Džennet.” (Nesai, 1/155, Ebu Davud, str. 335, Ibn Madže, 1/418, Ahmed, 5/319, Malik, 1/383. “Ovaj hadis je sahih.” Sahihom su ga, također, ocijenili hafizi Ibn Abdul-Berr, Menavi, Ibn Hibban i Hakim.)
Da, pet namaza svaki dan, čim čuješ poziv (ezan), znaj da je to poziv za Džennet. A ko bude se pravio gluh na svaki poziv, neka zna da sam snosi odgvornost, a valja stati pred Allaha!

akos.ba

Najnovije vijesti